Al- Fatihah = Pembuka ..

                                                        al-Fatihah - surah ke 1: 7 ayat

 
  1: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,

  2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam,

  3: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang,

  4: Pemilik hari pembalasan

  5: Hanya pada Engkaulah kami menyembah dan hanya pada Engkaulah kami memohon pertolongan,

  6: Tunjukilah kami jalan yang lurus,
  
  7: iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan jalan mereka yang dimurkai 
     dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

Abu Sa'id bin Mu'alla berkata,

  "Pada suatu hari aku sedang bersolat di masjid. Selesai solat aku dipanggil Rasulullah S.A.W.

  Kemudian Rasulullah S.A.W. pun bersabda, 'Aku akan mengajar kamu sebuah surah yang teragung di dalam al Qur'an sebelum engkau keluar dari masjid.'

  "Aku bertanya, 'Surah apakah itu wahai Rasulullah?'

  Rasulullah S.A.W kembali bersabda, '(Ia adalah surah) Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ia adalah tujuh ayat yang diulang-ulang (dalam setiap rakaat) dan al Qur'an yang agung yang diberikan kepadaku."

* dari Bukhari, Abu Dawud dan Nasa'i..

No comments:

Post a Comment